Audun E. Berstad*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Audun E. Berstad*

Audun E. Berstad, Alf Kolbenstvedt, Trond Mogens Aaløkken, Anne Naalsund, Hans Rostad
04.12.2003
Pasienter med lungekreft har meget dårlig prognose. Færre enn 12 % er i live fem år etter at diagnosen ble stilt ( 1 ). Praktisk talt alle pasienter som helbredes, er operert. I Norge opereres i dag...
Audun E. Berstad*, Siri Hylleraas Bø, Ove Sortland
30.01.2002
Subaraknoidalblødning kan ramme personer i alle aldre, men barn affiseres praktisk talt aldri (1). Årsaken til subaraknoidalblødning er intrakranialt aneurisme (85 %), ikkeaneurismatisk...