Aud Obstfelder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aud Obstfelder

Geir Lorem, Aud Obstfelder
12.11.2012
Vårt innlegg tematiserte problemer knyttet til det å bli definert utenfor mandatet til helseforskningsloven. Ingen av de vedtakene vi bruker som eksempler er påklaget. Vi påstår altså ikke at...
Geir Lorem, Aud Obstfelder
26.06.2012
Det er formålet med et forskningsprosjekt som bestemmer om det skal behandles i de regionale komiteer for forskningsetikk – ikke metoden. Likevel opplever vi gjentatte ganger at prosjekter som er i...