Atle Dyregrov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Atle Dyregrov (f. 1951) er psykologspesialist og professor dr.philos. Han har bidratt med tolkning av data, utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter

Senter for krisepsykologi, Bergen

og

Institutt for klinisk psykologi

Universitetet i Bergen

Artikler av Atle Dyregrov
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media