Atle Dyregrov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Atle Dyregrov

Pål Kristensen, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
04.04.2017
Prolonged grief disorder, which is proposed as a new diagnosis in ICD-11, and depression share some similarities but also several key differences. In order to provide the correct help and treatment,...
Pål Kristensen, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
30.03.2017
Forlenget sorg-forstyrrelse, som er foreslått som ny diagnose i ICD-11, og depresjon har noen likhetstrekk, men det er også flere sentrale forskjeller. For å kunne gi riktig hjelp og behandling er...
Dag Nordanger, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
03.04.2003
Tapet av et barn er en av livets største tragedier. Forskning viser at etterlatte etter barnedødsfall har forhøyet risiko for utvikling av psykiske og somatiske lidelser ( 1 , 2 ). Samtidig er det...