Astrid Sandnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid Sandnes

Astrid Kravdal, Øystein Olav Stubhaug, Ruta Piekuviene, Astrid Sandnes
20.07.2021
Diagnostikk av tularemi, på norsk harepest, kan være vanskelig. Denne kasuistikken viser at pulmonal tularemi kan være en aktuell differensialdiagnose til lungekreft ved bildeundersøkelser. En mann i...