Astrid Løvlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid Løvlie

Astrid Løvlie, Hans Blystad, Tone Bruun
15.12.2015
Recent developments remind us that communicable diseases with their unpredictable nature and potential for local and global epidemics have not yet been relegated to history. The Surveillance System...
Astrid Løvlie, Hans Blystad, Tone Bruun
15.12.2015
Utviklingen de senere årene gir en påminnelse om at infeksjonssykdommer med sin uforutsigbare karakter og sitt potensial for lokale og globale epidemier ikke hører historien til. Meldingssystem for...