Astrid K. Wahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid K. Wahl

Astrid K. Wahl, Hilde Bondevik
12.10.2020
What does it feel like to undergo chemotherapy? And what are the implications of patient experiences for clinical research and professional practice? This essay is based on a dialogue between two...
Astrid K. Wahl, Hilde Bondevik
08.10.2020
Hvordan oppleves det å gjennomgå cellegift? Og hva betyr pasienters erfaringer for klinisk forskning og praksis? Dette essayet er basert på en dialog mellom to forskerkollegaer. Den ene har tidligere...
Astrid K. Wahl, Tone Rustøen, Eva Gjengedal, Jorunn Homme, Berit Rokne Hanestad
25.09.2003
Cystisk fibrose er den vanligste av de autosomalt recessivt arvelige sykdommene. Insidensen i Europa er 1 :  2 000 – 1 : 6 000 levendefødte. Fra å være en sykdom med høy dødelighet i barnealder er...