Astrid Gjelstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid Gjelstad

Per M. Thorsby, Astrid Gjelstad
27.04.2021
Patients who are active in competitive sports will be subject to the World Anti-Doping Code – sometimes without being aware of it themselves. In such cases, it will be extremely helpful if the doctor...
Per M. Thorsby, Astrid Gjelstad
26.04.2021
Pasienter kan være idrettsutøvere og dermed underlagt Verdens antidopingbyrås (World Anti-Doping Agency, WADA) antidopingregelverk – noen ganger uten å være klar over det selv. Da kan det være til...