Astrid Betten Rygh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Astrid Betten Rygh (f. 1958) er avdelingsoverlege og medlem av Helsedirektoratets fagråd for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen,. Hun er ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen. Forfatteren har vært aktiv i hele prosessen fra idé til godkjenning av innsendte manuskriptversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kvinneklinikken

Stavanger universitetssjukehus

Artikler av Astrid Betten Rygh
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media