Astri Andresen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astri Andresen

Astri Andresen
09.12.2014
Larsen, Øivind Doktorskole og medisinstudium Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo gjennom 200 år (1814 – 2014). 726 s, tab, ill. Oslo: Michael, 2014. Pris Gratis for medlemmer ISBN 978-82...