Astanand Jugessur

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Astanand Jugessur f. 1972

er dr.scient. i genetisk epidemiologi. Etter to postdoktorperioder i USA og Australia jobber han i dag som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Divisjon for epidemiologi

Nasjonalt folkehelseinstitutt

og

Craniofacial Research

Murdoch Children’s Research Institute

Royal Children’s Hospital

Parkville, Australia

Artikler av Astanand Jugessur
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media