Åsne Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Stavanger universitetssjukehus

Åsne Bakke er ph.d., spesialist i indremedisin og i endokrinologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Åsne Bakke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media