Åsmund Hodne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åsmund Hodne

Reidun Førde, Åsmund Hodne
01.04.2004
Den norske lægeforening opprettet Rådet for legeetikk i 1961. Noen av begrunnelsene for å lage etiske regler for leger og å opprette et selvjustisorgan var ifølge daværende generalsekretær Odd...
Reidun Førde, Åsmund Hodne
10.05.2000
Når samfunnet endres, endres også samfunnets verdigrunnlag (1). Profesjonsetiske verdier påvirkes av verdiene i samfunnet for øvrig (2). Det kapitlet i våre etiske regler som må sies å være mest...
Åsmund Hodne
20.06.2000
Etter et trafikkuhell har et forsikringsselskap bedt om ”å få utlånt legejournal m.v.” fra en allmennpraktiserende lege vedrørende en av hans pasienter. Det ble vist til en vedlagt fullmakt. Legen...