Åsmund Heggheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åsmund Heggheim

Åsmund Heggheim, Bjørn Blomberg, Kristine Mørch
24.03.2015
Malaria is one of the greatest health problems in the world, with an estimated 207 million cases in 2012 ( 1 ). The number of deaths is uncertain owing to inadequate diagnosis and reporting, but has...
Åsmund Heggheim, Bjørn Blomberg, Kristine Mørch
24.03.2015
Malaria er et av de største helseproblemene i verden, med 207 millioner estimerte sykdomstilfeller i 2012 ( 1 ). Antallet dødsfall er usikkert på grunn av mangelfull diagnostikk og rapportering, men...