Åsmund Avdem Fretland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åsmund Avdem Fretland

Henrik Brun, Egidijus Pelanis, Ola Wiig, Javier Armando Luzon, Sigurd Birkeland, Rahul Prasanna Kumar, Åsmund Avdem Fretland, Kathrine Rydén Suther, Bjørn Edwin, Ole Jacob Elle
23.11.2020
New methods for holographic visualisation provide a true three-dimensional experience of medical images. The technique is generating great interest among surgeons. We are accustomed to viewing...
Henrik Brun, Egidijus Pelanis, Ola Wiig, Javier Armando Luzon, Sigurd Birkeland, Rahul Prasanna Kumar, Åsmund Avdem Fretland, Kathrine Rydén Suther, Bjørn Edwin, Ole Jacob Elle
23.11.2020
Nye metoder for holografisk bildevisning gir ekte tredimensjonal opplevelse av medisinske bilder. Teknikken vekker stor interesse på kirurgiske fagfelter. Vi er vant til at diagnostisk...
Åsmund Avdem Fretland
19.05.2005
Pasientar med akutt pankreatitt viser stor klinisk variasjon. Om lag 20 % av pasientane får akutt nekrotiserande pankreatitt. Mortaliteten blant desse er 15 – 30 % ( 1 ). Infiserte nekrosar i eller...