Asle Helgheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asle Helgheim

Nils Reinton, Ole Rasmus Ødegaard, Asle Helgheim, Amir Moghaddam
23.08.2007
Genital C trachomatis-infeksjon er den vanligste bakterielle seksuelt overførbare infeksjonen i Norge, og andelen positive C trachomatis-analyser har vært økende de siste årene ( 1 ). Genital...