Åslaug R. Lorentzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Åslaug Rudjord Lorentzen (f. 1977)

er lege med doktorgrad på avhandlingen Immunogenetic studies in multiple sclerosis.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

*  Nåværende adresse:

Vågsbygd legesenter, Kristiansand

Artikler av Åslaug R. Lorentzen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media