Åshild Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Åshild Pettersen er fagsykepleier ved Kristiansand legevakt.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Åshild Pettersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media