Åshild Fause

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åshild Fause

Åshild Fause
18.12.2008
Hammerfest pleiehjem for sinnslidende (1930 – 42), i venstre bildekant ses Hammerfest sykehus. Foto Johannes H. Lund. Arkiv Finmarksbiblioteket En mann på omtrent 20 år ble tilkjent offentlig...
Åshild Fause
27.03.2012
Boge, Jeanne Kroppsvask i sjukepleie Eit politisk og historisk perspektiv. 103 s, tab. Oslo: Akribe, 2011. Pris NOK 198 ISBN 978-82-7950-150-3 Hvordan kan det ha seg at kroppsvask er et politisk...