Asgeir Græsdal*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asgeir Græsdal*

Asgeir Græsdal
22.10.2009
Observasjonelle og randomiserte studier har dokumentert positive kardiovaskulære effekter av omega-3-fettsyrer brukt i primær- og sekundærprofylakse av hjertesykdom ( 1 – 9 ). Mekanismen bak disse...
Asgeir Græsdal, Pål Surén, Steen Vadstrup
10.11.2001
Syndromet ble beskrevet første gang i 1965 av barneendokrinologen Angelo DiGeorge, og omfattet i utgangspunktet hypoparatyreoidisme og immunsvikt. Senere ble det også funnet at medfødt hjertefeil og...
Asgeir Græsdal, Inger Aagnes, Knut Tore Lappegård
03.11.2005
Ifølge American College of Cardiologys retningslinjer for perioperative kardiovaskulære evalueringer ved ikke-kardial kirurgi vil omkring 25 % av større kirurgiske inngrep hos eldre over 65 år være...
Asgeir Græsdal*, Anders Hovland, Eyvind Bjørbæk
22.04.2004
Epidemiologiske studier og intervensjonsstudier har dokumentert at høyt kolesterolnivå i serum er en vesentlig risikofaktor for aterosklerose og at medikamentell senkning av serum-kolesterol...
Asgeir Græsdal
01.05.2008
Hyperlipidemier er betegnelsen på tilstander med økte nivåer av blodlipider. Ved kombinerte hyperlipidemier vil både kolesterolnivået og triglyseridnivået være høyt. De siste 30 år har det i Norge...