Ásgeir Bragason

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ásgeir Bragason (f. 1959) er spesialist i psykiatri og overlege ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ásgeir Bragason
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media