Asgaut Viste

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asgaut Viste

Asgaut Viste
11.09.2008
Paulsen og medarbeidere presenterer et tilfelle der en 68 år gammel kvinne har alvorlig jernmangelanemi som følge av vedvarende gastointestinalblødning. Kasuistikken er viktig, da problemstillingen...
Jon Arne Søreide, Kristinn Eiriksson, Oddvar Sandvik, Asgaut Viste, Arild Horn, Gjermund Johnsen, Jon Erik Grønbech
03.01.2008
Årlig diagnostiseres mer enn 3 400 nye tilfeller med kreft i tykk- eller endetarm i Norge ( 1 ). Halvparten av disse pasientene dør av sin kreftsykdom. Ved diagnosetidspunktet har 15 – 25 % av...
Asgaut Viste
09.02.2006
Utredning og behandling av tarmblødning følger standardiserte prinsipper og handlingsprogrammer (fig 1). Blødning fra øvre gastrointestinaltractus representerer sjelden de største diagnostiske...
Jon Arne Søreide, Asgaut Viste
05.01.2006
Utviklingen innen det kirurgiske fagfelt de siste 25 år har vært preget av en uttalt grenspesialisering; den generelle kirurgen som dekker «det meste» møter man sjeldnere. Organsystemer og etablerte...
Asgaut Viste
10.09.2001
Journalopptaket er ofte det første møtet mellom pasient og lege, og det er for pasienten et vesentlig element i møtet med sykehuset. Hvordan prioriterer vi så journalopptaket i det moderne helsevesen...
Asgaut Viste
30.04.2001
Mennesket lærer av erfaring. Inntil en viss grense er det grunn til å anta at resultater bedres ved at samme person utfører samme prosedyre mange ganger. Ikke bare enkeltpersoner, men også...
Asgaut Viste, Helge Myrvold
10.03.2000
Bruken av Internett øker stadig, og med enklere tilgang til informasjon bl.a. via nettet forventer man at publikum i stigende grad vil etterspørre kvalitet på de helsetilbud som finnes...