Asbjørn Storesund*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørn Storesund*

Asbjørn Storesund*
14.08.2003
I perioden 1870 til 1900 har forekomst av akutte infeksjonssykdommer eller såkalte epidemiske sykdommer vært studert på grunnlag av data fra de årlige medisinalberetningene ( 1 ). Slike studier,...
Asbjørn Storesund*
10.12.2002
På grunnlag av medisinalberetningenes data for akutte infeksjonssykdommer eller såkalte epidemiske sykdommer er det for perioden 1870 – 1900 vist at diagnostisert akutt sykelighet økte frem til ca...
Asbjørn Storesund*, Finn Rønning
10.12.2001
Grunnlaget for lokalt miljøhygienisk arbeid i Norge lå i § 3 i sunnhetsloven av 1860. Gjennom resten av 1800-tallet var sunnhetskommisjonenes arbeid i byene preget av renovasjonsproblemene. Men...
Asbjørn Storesund*
10.12.2000
Betydningen av vaksinasjonen i bekjempelsen av kopper ble diskutert på legehold gjennom hele 1800-tallet, og mange var skeptiske (1, 2). I dag synes dens betydning godt dokumentert (3, 4). Men det er...