Asbjørn Restan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørn Restan

Asbjørn Restan
19.04.2016
Jayaram, Geetha Practicing patient safety in psychiatry 175 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 23 ISBN 978-0-19-997176-3 Målet med denne utgivelsen om pasientsikkerhet i...