Asbjørn Junker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørn Junker

Knut Mork Skagen, Asbjørn Junker, Magne Nylenna, Steinar Westin
07.10.2010
Vi takker Torbjørn Leivestad, og bøyer oss i full respekt for hans interessante redegjørelse for nyretransplantasjonens historie, både internasjonalt og i Norge. Han påpeker med dette en kjent...
Knut Mork Skagen, Asbjørn Junker, Magne Nylenna, Steinar Westin
01.07.2010
«Årstala er det viktigaste i soga» er et utsagn som tillegges historikeren (og utenriksministeren) Halvdan Koht (1873 – 1965). Tidsangivelser av viktige begivenheter bidrar til oversikt og kan hjelpe...