Åsa Langen Westlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barneklinikken

Nordlandssykehuset, Bodø

Hun har bidratt med analyse av spørreskjemadata og innhenting av oppfølgingsdata, sammenstilling av resultater og skriving av artikkelen.

Åsa Langen Westlie er lege i spesialisering.

Artikler av Åsa Langen Westlie
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media