Åsa Langen Westlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Barneklinikken

Nordlandssykehuset, Bodø

Hun har bidratt med analyse av spørreskjemadata og innhenting av oppfølgingsdata, sammenstilling av resultater og skriving av artikkelen.

Åsa Langen Westlie er lege i spesialisering.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Åsa Langen Westlie
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media