Arve Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Arve Jørgensen er ph.d., spesialist i radiologi, overlege ved Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Arve Jørgensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media