Arnulf Skjennald

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnulf Skjennald

Arnulf Skjennald, Per Skaane
16.03.2020
Arne Karsten Evensen (f. 1922) døde 5. januar 2020, 97 år gammel. Vi er mange gamle kolleger og venner som minnes Arne etter det lange og begivenhetsrike livet han fikk oppleve. Han p...
Arnulf Skjennald
20.08.2000
Utdanningen av spesialister er en av de viktigste og mest sentrale oppgaver i ethvert helsevesen. Det er her man planlegger for fremtiden for å sikre både kvalitet og kvantitet. Ulike land har valgt...
Arnulf Skjennald
30.03.2000
Siden Wilhelm Conrad Röntgen (1845 –1923) oppdaget ioniserende stråling og dens mulighet til bildedanning i 1896, har radiologien utviklet seg med en hastighet som ingen kunne forutse. Mens radiologi...
Arnulf Skjennald
07.02.2012
I Tidsskriftet nr. 19/2011 hevder Erlend Hem at han ennå ikke har fått avvist en artikkel i et elektronisk tidsskrift ( 1 ). Jeg går ut fra at han med dette mener et «open access»-tidsskrift...