Arnulf Gjestland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnulf Gjestland

Arnulf Gjestland
11.03.2014
I nr. 1/2014 gir Tidsskriftet rom til kategorien «anonym», et rom for en som faller utenfor de snevre rammer ( 1 ). Dette er bra. For litt over et år siden fikk en annen anonym person spalteplass til...
Arnulf Gjestland
29.04.2014
Artikkelen fra Rådet for legeetikk refererer til en sak fra et akuttmottak, men handler reelt om fastlegeordningen ( 1 ). «Snarveien» som problematiseres gjelder gjerne henvisning til avdeling for...