Arnt Ole Ree

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnt Ole Ree

Vegard Høgli, Arnt Ole Ree
10.11.2000
I helsesektoren behandles store mengder informasjon. Anslagsvis 12 – 16 millioner konsultasjoner i primærhelsetjenesten, tre millioner polikliniske konsultasjoner i sykehusene og mer enn 640 000...