Arnstein Mykletun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnstein Mykletun

Arnstein Mykletun, Simon Øverland
25.05.2006
Ifølge Rikstrygdeverket er mentale lidelser årsak til 30 % av uføretrygdene i 2004. Vi mener dette er et underestimat, og anfører fem argumenter for påstanden. Vi tror at det eksisterer et...