Arnstein Fedøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnstein Fedøy

Arnstein Fedøy
28.05.2021
Hand sanitiser is both flammable and explosive. During the COVID-19 pandemic, the use of hand sanitiser has seen a dramatic increase, exposing patients and healthcare personnel to significant risk of...
Arnstein Fedøy
21.05.2021
Håndsprit er både brannfarlig og eksplosjonsfarlig. Bruken av håndsprit har økt sterkt under koronapandemien, og dette utsetter både pasienter og ansatte i helsevesenet for en betydelig skaderisiko...