Arnhild Valen-Sendstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnhild Valen-Sendstad

Arnhild Valen-Sendstad, Otto Christian Rø, Knut Laake
10.03.2000
Medisinsk rehabilitering er planmessige helsetiltak som tar sikte på å hjelpe en person med funksjonshemning eller kronisk sykdom til i størst mulig grad å klare seg selv og fungere sammen med andre...