Per Arne Tølløfsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Arne Tølløfsrud

Alice Gustavsen, Ida Unhammer Njerve, Vasilis Sitras, Guttorm Haugen, Per Arne Tølløfsrud, Çiğdem Akalın Akkök
07.01.2020
There will always be risks associated with transfusion, including the development of blood group antibodies. This case report emphasises the importance of considering whether transfusion is truly...
Alice Gustavsen, Ida Unhammer Njerve, Vasilis Sitras, Guttorm Haugen, Per Arne Tølløfsrud, Çiğdem Akalın Akkök
03.01.2020
Det vil alltid være risiko knyttet til transfusjoner, inkludert dannelse av blodtypeantistoffer. Denne kasuistikken underbygger at man bør følge anbefalingene i Gjør kloke valg når transfusjon...