Arne Thorvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Thorvik

Arne Thorvik
28.08.2008
Avgrensning av strafferettslig utilregnelighet er ofte diskusjonstema i fagmiljøer og i mediene. Denne artikkelen tar for seg gjeldende rettspsykiatriske prinsipper ut fra den vitenskapsteoretiske...
Arne Thorvik
18.12.2003
Mozart malt av svogeren Joseph Lange i 1782 eller 1783. Portrettet står i en særstilling blant samtidige avbildninger ved sin personlige og ikke-idealiserte utforming, og var ifølge Mozarts ektefelle...
Arne Thorvik
10.08.2000
Basert på semesteroppgave, filosofi mellomfag, Universitetet i Oslo, høsten 1999 Når er mennesket fritt, og dermed ansvarlig for handlingene sine? Som et grunnleggende problem i filosofien kan...
Arne Thorvik
03.06.2010
Rosenqvist, R. Rettspsykiatri En introduksjon. 145 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 269 ISBN 978-82-15-01290-2 Rettspsykiatri er et fagfelt i utvikling her til lands. Selv om de...