Arne Skjold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Radiologisk avdeling

Haugesund sjukehus

Arne Skjold er ph.d., spesialist i radiologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Arne Skjold
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media