Arne S. Westheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Hjertemedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Han har bidratt med manusrevidering.

Arne S. Westheim er dr.med. og tidligere overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt foredragshonorar fra Novartis Norge.

Artikler av Arne S. Westheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media