Arne Ruset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Ruset

Arne Ruset
30.06.2005
I ein prevalensstudie frå 2001, fann Berit H. Rosenvinge og Jan H. Rosenvinge ein førekomst av depresjon på 32 % hos pasientar innlagde i norske sjukeheimar ( 1 ). Til samanlikning blir prevalensen...