Arne Retvedt Rosseland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Retvedt Rosseland

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting, Mons Lie, Arne Retvedt Rosseland, Magne Nylenna
10.12.2002
Kaare Solheim Professor dr.med. Kaare Solheim ble født i Oslo 17.8. 1928 og tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1955. Han disputerte for den medisinske doktorgrad i Uppsala i Sverige i 1966, ble...