Arne Lillelien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Lillelien

Jan Hammer, Didrik Heggdal, Arne Lillelien, Peggy Lilleby, Roar Fosse
20.03.2018
Some patients in mental health care wish to become drug-free after long-term use of psychotropic drugs ( 1 – 3 ). In Norway, the hospital trusts have been ordered to establish drug-free therapeutic...
Jan Hammer, Didrik Heggdal, Arne Lillelien, Peggy Lilleby, Roar Fosse
19.03.2018
En del pasienter innen psykisk helsevern ønsker å bli medisinfrie etter langvarig bruk av psykofarmaka ( 1 – 3 ). I Norge har helseforetakene fått i oppdrag å etablere medisinfrie behandlingstilbud...