Arne Lillelien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Psykiatrisk avdeling

Klinikk for psykisk helse og rus

Vestre Viken

Han har bidratt med datainnsamling og kritisk revisjon av innholdet og har godkjent innsendte manusversjon.

Arne Lillelien (f. 1965) er spesialsykepleier, fag- og kvalitetsutvikler i BET-teamet ved Seksjon for BET-behandling og Utredning av unge (SBU). Han har hatt en sentral rolle i utviklingen og implementeringen av behandlingsmodellen.

Artikler av Arne Lillelien
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media