Arne Hønnås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Hønnås

Arne Hønnås, Arne Reimers, Olav Spigset
01.07.2010
I 2007 ble det i nye norske anbefalinger pekt på at doseringen av digitalispreparater bør være lavere enn det som tidligere ble ansett som riktig ( 1  –  3 ). Det ble også foreslått endringer i...