Arne Holte

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Holte

Kjersti Fredheim, Jan H. Rosenvinge, Arne Holte
10.08.2001
Å motta en kreftdiagnose og å leve med sykdommen kan gi en rekke psykiske vansker. Psykisk sykelighet blant kreftpasienter er godt dokumentert og ligger 2 – 3 ganger høyere enn i befolkningen for...
Erlend Mork*, Gunnar Ekeid*, Mette Ystgaard, Lars Mehlum, Arne Holte
30.03.2001
Denne artikkelen bygger på en hovedoppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo (12) Den hyppigste parasuicidmetoden i Norge er forgiftning (2, 3), og de fleste parasuicidpasienter i sykehus blir...