Arne Heilo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Heilo

Hans Henrik Lien, Arne Heilo, Ingeborg Taksdal, Marit Muri Holmen, Kristian Talle
24.02.2020
Tor Drevvatne var født i Oslo 10.11.1924 og døde på Bærum sykehus 2.12.2019. Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1951. Hans store tekniske interesse førte ham...
Arne Heilo
27.09.2016
Jeg ble virkelig glad da jeg leste Geitung & Grøttums artikkel om at ultralydundervisning fra 2017 vil bli integrert i flere fag gjennom hele medisinstudiet, i alle fall ved universitetet i Oslo...
Aasmund Berner, Manohar Pradhan, Lars Jørgensen, Arne Heilo, Krystyna Kotanska Grøholt
23.09.2004
Pasienter med primært thyreoideakarsinom har ofte en solitærknute. Palpable knuter i thyreoidea er et vanlig klinisk symptom, med en prevalens på 4 – 7 % i vestlige land. I mindre enn 5 % av...
Arne Heilo, Olav Inge Håskjold
14.01.2014
I Tidsskriftet nr. 20/2013 står det en interessant oversiktsartikkel basert på oppdatert kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av malignt melanom ( 1 ). Hovedbudskapet er at det per i dag...