Arne H. Eide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne H. Eide

Benedicte Ingstad, Arne H. Eide
01.02.2007
Interessen for rehabilitering i et internasjonalt perspektiv har vært sterkt økende de siste tiår. En viktig grunn til dette var det internasjonale året for mennesker med funksjonshemninger som ble...
Karl-Gerhard Hem, Arne H. Eide
13.08.2009
Rundt 200 000 nordmenn har kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), og mange av disse kan ha sykdommen uten å være klar over det ( 1 , 2 ). Kvinner ser ut til å være mer utsatt for kols enn menn...