Arne Foss Abrahamsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Foss Abrahamsen

Tor Torbjørnsen*, Hans Stifoss-Hanssen, Arne Foss Abrahamsen, Einar Hannisdal*
10.02.2000
Religion kan defineres som trostradisjoner som etablerer overbevisende oppfatninger om virkeligheten og det hellige, og som er knyttet til Gud, guder eller høyere makter. Religiøsitet kan defineres...
Arne Foss Abrahamsen
10.09.2000
Kreftbehandling med stråler og cytostatika hadde stor fremgang i 1960-årene. Nye høyvoltmaskiner gjorde det mulig å bestråle store felter og gi høye stråledoser med lite skade av friskt vev. Ved...
Arne Foss Abrahamsen
30.09.2000
Hodgkins sykdom har de senere år fått langt større medisinsk oppmerksomhet enn sykdommens utbredelse skulle tilsi. Det skyldes de mange utfordringer når det gjelder sykdommens etiologi, patogenese og...