Arne Einar Vaaler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Einar Vaaler

Trond Sand, Marte Helene Bjørk, Arne Einar Vaaler
11.06.2013
Electroencephalography (EEG) is primarily of use in diagnosing epilepsy and other brain diseases ( 1 ), but there are other reasons why EEG is also an important diagnostic test in psychiatric...
Trond Sand, Marte Helene Bjørk, Arne Einar Vaaler
11.06.2013
Elektroencefalografi (EEG) er først og fremst nyttig i diagnostikken av epilepsi og andre hjernesykdommer ( 1 ), men det er flere grunner til at EEG også er en viktig undersøkelse i psykiatrisk...