Arne Einar Vaaler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Arne E. Vaaler (f. 1954) er spesialist i psykiatri. Han er overlege og førsteamanuensis.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

St. Olavs hospital

og

Institutt for nevromedisin

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Artikler av Arne Einar Vaaler
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media