Arne Broch Brantsæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Broch Brantsæter

Arne Broch Brantsæter
07.09.2020
What to do in the absence of drugs with proven effect? In 2003, the world stood on the brink of a pandemic of a severe respiratory infection caused by the novel coronavirus SARS-CoV. The virus...
Arne Broch Brantsæter
24.08.2020
Hva gjør vi uten legemidler med sikker effekt? I 2003 stod verden på randen av en pandemi med alvorlig luftveisinfeksjon forårsaket av det nye koronaviruset SARS-CoV. Viruset rakk å spre seg fra Kina...
Hallgeir Tveiten, Arne Broch Brantsæter, Anne Torunn Mengshoel
26.11.2018
Mycobacteria are aerobic, non-spore-forming rod bacteria, are non-motile and acid-fast, i.e. they cannot be decolourised by acid-alcohol in special staining. Their growth rate is generally low, but...
Hallgeir Tveiten, Arne Broch Brantsæter, Anne Torunn Mengshoel
26.11.2018
Mykobakterier er aerobe stavbakterier som ikke danner sporer, er ubevegelige og «syrefaste», dvs. de lar seg ikke avfarge ved syre-alkohol-spesialfarging. Veksthastigheten er generelt lav, men...
Kristine Bø, Kristin Helene Skullerud*, Anne Torunn Mengshoel*, Vegard Eldholm, Arne Broch Brantsæter
02.02.2017
En mann i 40-årene fikk under en feriereise i Asia utført en tatovering. Under oppholdet utviklet han utslett og etter hjemkomsten allmennsymptomer. Relevant prøvetaking ble avgjørende for å kunne...
Arne Broch Brantsæter
25.10.2016
One in seven Norwegians is infected, but little is being done to prevent it. Hepatitis E is a major global public health problem. Each year, at least 20 million people are infected, more than three...
Arne Broch Brantsæter
25.10.2016
En av syv nordmenn er smittet, men lite gjøres for å forhindre det. Globalt er hepatitt E et stort folkehelseproblem. Hvert år smittes minst 20 millioner mennesker, mer enn tre millioner blir syke (...
Sebastian Imre Sarvari, Gunnar Hoddevik, Arne Broch Brantsæter
09.08.2007
Vi beskriver to pasienter med akutt hepatitt E etter opphold i India og gir en kort omtale av virologi, epidemiologi, symptomatologi, klinisk funn og forebyggende tiltak basert på relevant litteratur...
Arne Broch Brantsæter
15.03.2007
Al-Ubaydli, M. The doctor’s PDA and smartphone handbook A guide to handheld healthcare. 82 s, ill. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 13 ISBN 1-85315-686-8 En PDA (personal digital assistant) er en...
Arne Broch Brantsæter
18.12.2008
Epidemiologiske forhold og medisinske fremskritt de siste hundre år har ført til endringer i tuberkulosekontrollen i Norge. Dagens lave forekomst av sykdommen kan true den diagnostiske årvåkenhet I...
Arne Broch Brantsæter
13.08.2009
Verdens helseorganisasjon World malaria report 2008 210 s, tab, ill. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 30 ISBN 978-92-4-156369-7 World malaria report utgis av WHOs globale malariaprogram og ble første gang...
Arne Broch Brantsæter
05.11.2009
Verdens helseorganisasjon Global tuberculosis control 2009 Epidemiology, strategy, financing. 302 s, tab, ill. Genève: WHO, 2009. Pris CHF 40 ISBN 978-92-415-6380-2 Dette er WHOs 13. årsrapport om...
Arne Broch Brantsæter
10.09.2009
De fleste halsinfeksjoner skyldes virus og er selvbegrensende, men særlig Epstein-Barr-virus kan gi uttalte symptomer ved mononukleose. Betahemolytiske streptokokker regnes som de mest aktuelle...
Arne Broch Brantsæter
06.04.2006
Der det foreligger mulighet for smitte via gnagere, insektsstikk eller flåttbitt, må zoonosen tularemi mistenkes ved sykdomsbilder preget av feber og uttalt regional lymfeknutesvulst «På en tur til...
Arne Broch Brantsæter
18.11.2004
Cohen, Jonathan Powderly, William G. Infectious diseases 2. utg. 2700 s, tab, ill. London: Mosby, 2004. Pris USD 349 ISBN 03 -23 - 02407- 6 Det finnes flere gode læreverk om infeksjonsmedisin...
Vidar Ormaasen, Arne Broch Brantsæter, Eli Weberg Moen
10.03.2001
Flåttbåren encefalitt (tick-borne encephalitis, TBE) skyldes TBE-virus, som tilhører slekten flavivirus. Slekten inneholder over 70 virus, hvorav minst 29 forårsaker sykdom hos menneske (1). Navnet...
Arne Broch Brantsæter
21.10.2010
Verdens helseorganisasjon Guidelines for the treatment of malaria 2. utg. 194 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 20 ISBN 978-92-4-154792-5 Dette er andre utgave av WHOs veileder om behandling...
Arne Broch Brantsæter
08.04.2011
Pandemien er over. Postpandemisk fase er tid for å vurdere effekten av iverksatte tiltak. I juni 2009 erklærte WHO århundrets første influensapandemi. Den norske pandemiplanen skulle settes ut i...
Arne Broch Brantsæter
27.03.2012
Nedgangen i antall tilfeller av malaria i Norge kan øke faren for sen diagnose og suboptimal terapi. Artemisininer bør vanligvis være førstevalg i behandlingen. Som følge av målrettet global innsats...