Arne-Birger Knapskog

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne-Birger Knapskog

Torkel Steen, Arne-Birger Knapskog
01.11.2011
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 gir Rasmus Lossius og medarbeidere synspunkter på EUs førerkortdirektivs bestemmelser om epilepsi, og implementering av dette i norske forskrifter og retningslinjer (...