Arild Hervik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Hervik

Rolf Kåresen, Arild Hervik, Ellen Schlichting
12.06.2003
I sykehusene i Norge har man lenge diskutert effektivisering for å utnytte tilgjengelige ressurser. Imidlertid har effektivisering ut fra en rent logistisk synsvinkel vært lite diskutert som metode...
Rolf Kåresen, Jens Kristian Bø, Sjur Haustveit, Arild Hervik, Steinar Ø. Thoresen
30.01.2000
Per-Henrik Zahl skriver at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved mammografiscreening er bestemt av to hovedfaktorer: kostnader ved undersøkelsene og reduksjon av dødelighet. Et tredje aspekt er...