Arild Egge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Arild Egge (f. 1960) er dr.med., spesialist i nevrokirurgi og seksjonsoverlege med ansvar for funksjonell nevrokirurgi. Han har bidratt med datainnsamling, analyse/tolkning og manusbearbeiding og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrokirurgisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Artikler av Arild Egge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media