Arild Angelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Angelsen

Arild Angelsen
03.05.2021
Det er et stort problem i ME-debatten når kritikk mot tvilsomme forskningsmetoder avvises som angrep på den frie forskningen. Hets og trakassering er selvsagt uakseptabelt. Brean går imidlertid...
Torstein Egeland, Arild Angelsen, Ruth Haug, Jan-Olav Henriksen, Tor Erling Lea, Ola Didrik Saugstad
20.10.2015
Although there are good diagnostic criteria for myalgic encephalomyelitis, knowledge of the disease is often lacking and this can result in misdiagnosis and incorrect treatment. There is a need for...
Torstein Egeland, Arild Angelsen, Ruth Haug, Jan-Olav Henriksen, Tor Erling Lea, Ola Didrik Saugstad
20.10.2015
Det finnes gode kriterier for diagnostikk av myalgisk encefalopati, men vår erfaring er at kunnskapen om sykdommen ofte er mangelfull. Manglende viten fører ofte til feildiagnostikk og feilbehandling...
Torstein Egeland, Arild Angelsen, Ruth Haug, Jan-Olav Henriksen, Tor Erling Lea, Ola Didrik Saugstad
01.12.2015
Vegard Bruun Wyller sier at vår kronikk er etisk betenkelig. Vi ser ikke dette og trenger en forklaring. Bruun Wyller kommenterer vår vurdering av diagnostiske kriterier for ME. Vi argumenter for at...
Torstein Egeland, Arild Angelsen, Ruth Haug, Jan-Olav Henriksen, Tor Erling Lea, Ola Didrik Saugstad
01.12.2015
Et kjernepunkt i ME-debatten er diagnosekriterier. Vi har i kronikken vår begrenset oss til ME- pasientgruppen som beskrives best av de nyeste kriteriene (Canada-kriteriene og de internasjonale...